ملک برای باغ ویلا

فیلتر
مرتب سازی بر اساس

قیمت باغ ویلا در ملارد

ملارد ویلایی جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 750 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 750 متر مربع

شهرک ویلایی در متراژ ۳۰۰ و ۵۰۰ متری

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
300 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
300 متر مربع

باغچه در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 379 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 379 متر مربع

قیمت باغ ویلا در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 500 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 500 متر مربع

۲۵۰۰ متر باغ در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 2500 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 2500 متر مربع

باغ ویلا در خوشنام

خوشنام

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 1000 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 1000 متر مربع

خرید باغ ویلا در ملارد

شهر ملارد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 2400 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 2400 متر مربع

باغ ویلا در لم آباد

ملارد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 1000 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 1000 متر مربع

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 525 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 525 متر مربع

خرید باغ و باغچه در شهریار

شهر شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 740 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 740 متر مربع