ملک برای باغ ویلا

فیلتر
مرتب سازی بر اساس

قیمت باغ ویلا در ملارد

ملارد ویلایی جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 750 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 750 متر مربع

باغچه در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 379 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 379 متر مربع

قیمت باغ ویلا در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 500 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 500 متر مربع

۲۵۰۰ متر باغ در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 2500 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 2500 متر مربع

باغ ویلا در خوشنام

خوشنام

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 1000 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 1000 متر مربع

خرید باغ ویلا در ملارد

شهر ملارد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 2400 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 2400 متر مربع

باغ ویلا در لم آباد

ملارد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 1000 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 1000 متر مربع

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 525 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 525 متر مربع

خرید باغ و باغچه در شهریار

شهر شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 740 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 740 متر مربع