ملک برای اندیشه فاز پنج

اندیشه فاز پنج قیمت آپارتمان در فاز پنج اندیشه معمولا مناسب بوده ، امروزه خیلی از اهالی تهران و مناطق دیگر در این شهر ساکن شدن ، که رشد بسیار زیادی را برای شهر جدید اندیشه به همراه داشته است، و هم از لحاظ امکانات شهری نیز پیشرفت قابل توجه ای داشته است ، اندیشه فاز پنج از مناطق نوساز و در حاله توسعه میباشد به همین خاطر سرمایه گذاری در این شهر سودمند خواهد بود.
فیلتر
مرتب سازی بر اساس

خرید آپارتمان فاز 5 اندیشه

اندیشه فاز پنج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 360 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 360 متر مربع

خرید آپارتمان فاز پنج اندیشه

اندیشه فاز ۵

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 93 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 93 متر مربع

قیمت خانه ویلایی در فاز پنج اندیشه

اندیشه فاز ۵

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 140 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 140 متر مربع

آپارتمان اندیشه فاز ۵

فاز 5 اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 290 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 290 متر مربع

خرید ویلایی فاز پنج اندیشه

اندیشه فاز 5

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 140 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 140 متر مربع

ویلایی نوساز فاز ۵ اندیشه

فاز 5 اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 135 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 135 متر مربع

قیمت ویلایی در فاز ۵

فاز ۵ اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 280 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 280 متر مربع

ویلا در اندیشه فاز ۵

اندیشه فاز ۵

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 300 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 300 متر مربع

املاک اندیشه فاز 5

اندیشه فاز پنج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 90 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 90 متر مربع

شهر جدید اندیشه فاز 5

اندیشه فاز پنج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 86 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 86 متر مربع

خرید خانه فاز پنج اندیشه

اندیشه فاز پنج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 88 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 88 متر مربع

خرید خانه در فاز 5 اندیشه

اندیشه فاز پنج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 270 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 270 متر مربع
۱ ۲