ملک برای شهرک صدف

شهرک صدف از نظر تقسیمات شهری جزو مناطق شهریار به حساب می‌آید و در همسایگی فاز سه اندیشه قرار دارد که گاهی به عنوان بخشی از فاز سه معرفی می‌شود. این منطقه که از امکانات رفاهی، آموزشی، ورزشی و درمانی خوبی برخوردار است، جهت سکونت مکان بسیار مناسبی است. همچنین به علت مجاورت شهرک صدف با فاز سه، شرایط خوبی برای استفاده از امکانات فاز سه برای ساکنین این شهرک فراهم است.
فیلتر
مرتب سازی بر اساس

خرید ملک در شهرک صدف

شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 192 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 192 متر مربع

آپارتمان تک واحدی شهرک صدف

اندیشه شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 185 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 185 متر مربع

قیمت آپارتمان در شهرک صدف

شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 230 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 230 متر مربع

خرید آپارتمان در شهرک صدف

اندیشه شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 160 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 160 متر مربع

شهرک صدف اندیشه

اندیشه شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 80 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 80 متر مربع

شهرک صدف اندیشه فاز 3

شهرک اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 107 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 107 متر مربع

آپارتمان در شهرک اندیشه

اندیشه شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 112 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 112 متر مربع

آپارتمان 130 متری شهرک صدف

شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 130 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 130 متر مربع

آپارتمان ۱۸۰ متری اندیشه

شهرک صدف اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 180 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 180 متر مربع

آپارتمان شهرک صدف اندیشه

شهرک صدف اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 190 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 190 متر مربع

۲۰۷ متر شهرک صدف

شهرک صدف اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 207 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 207 متر مربع

قیمت خانه در شهرک صدف اندیشه

اندیشه شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 125 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 125 متر مربع
۱ ۲