ملک برای شهرک صدف

شهرک صدف از نظر تقسیمات شهری جزو مناطق شهریار به حساب می‌آید و در همسایگی فاز سه اندیشه قرار دارد که گاهی به عنوان بخشی از فاز سه معرفی می‌شود. این منطقه که از امکانات رفاهی، آموزشی، ورزشی و درمانی خوبی برخوردار است، جهت سکونت مکان بسیار مناسبی است. همچنین به علت مجاورت شهرک صدف با فاز سه، شرایط خوبی برای استفاده از امکانات فاز سه برای ساکنین این شهرک فراهم است.
فیلتر
مرتب سازی بر اساس

شهرک صدف اندیشه

اندیشه شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 80 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 80 متر مربع

شهرک صدف اندیشه فاز 3

شهرک اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 107 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 107 متر مربع

آپارتمان در شهرک اندیشه

اندیشه شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 112 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 112 متر مربع

آپارتمان شهرک صدف اندیشه

شهرک صدف اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 190 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 190 متر مربع

۲۰۷ متر شهرک صدف

شهرک صدف اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 207 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 207 متر مربع

قیمت خانه در شهرک صدف اندیشه

اندیشه شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 125 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 125 متر مربع

قیمت ملک در شهرک صدف اندیشه

شهرک صدف اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 180 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 180 متر مربع

خرید خانه در شهرک صدف با وام

اندیشه شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 144 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 144 متر مربع

آپارتمان ۱۸۰ متری شهرک صدف اندیشه

اندیشه شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 180 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 180 متر مربع

پنت هاوس دوبلکس در شهرک صدف

شهرک صدف اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 230 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 230 متر مربع

خرید آپارتمان در شهرک صدف اندیشه

شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 120 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 120 متر مربع

خرید ملک در شهرک صدف اندیشه

شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 127 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 127 متر مربع
۱ ۲