ملک برای اندیشه فاز یک

اندیشه فاز یک به علت مهاجرت به این قسمت و درخواست ملک بافت شهری این منطقه از حالت ویلایی به حالت آپارتمان تغییر پیدا کرده است. این منطقه به علت دارا  بودن مغازه های مختلف برای ایجاد کسب و کار مناسب میباشد این فاز درجنوبی ترین قسمت اندیشه و از قدیمی ترین فازهای این منطقه میباشد این فاز دارای سه خیابان اصلی به نام های بلوار دنیا مالی ، طالقانی و مدرس میباشد.  
فیلتر
مرتب سازی بر اساس

قیمت خانه در شهر اندیشه

فاز یک شهر اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 120 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 120 متر مربع

خانه در اندیشه

اندیشه فاز ۱

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 56 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 56 متر مربع

قیمت آپارتمان در اندیشه

شهر جدید اندیشه فاز یک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام 61 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام 61 متر مربع

آپارتمان ۷۵ متری اندیشه فاز یک

اندیشه فاز یک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 75 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 75 متر مربع

آپارتمان در اندیشه

فاز یک شهر اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 68 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 68 متر مربع

۵۸ متر فاز یک اندیشه

اندیشه فاز یک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام 58 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام 58 متر مربع

شماره املاک اندیشه فاز 1

اندیشه فاز یک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 80 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 80 متر مربع

آپارتمان در اندیشه فاز 1

اندیشه فاز یک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام 53 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام 53 متر مربع

قیمت آپارتمان فاز 1 اندیشه

اندیشه فاز ۱

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 145 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 145 متر مربع

قیمت خانه در اندیشه فاز ۱

اندیشه فاز ۱

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 120 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 120 متر مربع

پیش فروش آپارتمان در اندیشه

اندیشه فاز یک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 104 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 104 متر مربع

خرید خانه در اندیشه با وام

فاز ۱ اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 106 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 106 متر مربع
۱ ۲