ملک برای آپارتمان

فیلتر
مرتب سازی بر اساس

شهرک صدف اندیشه

اندیشه شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 80 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 80 متر مربع

شهرک صدف اندیشه فاز 3

شهرک اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 107 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 107 متر مربع

خرید ملک در فاز 4 اندیشه

اندیشه فاز ۴

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 100 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 100 متر مربع

خرید آپارتمان فاز پنج اندیشه

اندیشه فاز ۵

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 93 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 93 متر مربع

آپارتمان اندیشه فاز ۵

فاز 5 اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 290 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 290 متر مربع

املاک فاز 4 اندیشه

اندیشه فاز ۴

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 88 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 88 متر مربع

آپارتمان اندیشه فاز2

فاز ۲ شهر اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 137 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 137 متر مربع

قیمت آپارتمان در فاز 4 اندیشه

فاز ۴ اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 132 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 132 متر مربع

آپارتمان در شهرک اندیشه

اندیشه شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 112 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 112 متر مربع

آپارتمان شهرک صدف اندیشه

شهرک صدف اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 190 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 190 متر مربع

۲۰۷ متر شهرک صدف

شهرک صدف اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 207 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 207 متر مربع

قیمت خانه در شهرک صدف اندیشه

اندیشه شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 125 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 125 متر مربع
۱ ۲ ۳ ۷