ملک برای آپارتمان

فیلتر
مرتب سازی بر اساس

قیمت ملک در فاز 1 اندیشه

اندیشه فاز یک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 72 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 72 متر مربع

خرید ملک در شهرک صدف

شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 192 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 192 متر مربع

آپارتمان تک واحدی شهرک صدف

اندیشه شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 185 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 185 متر مربع

قیمت خانه در اندیشه فاز 2

اندیشه فاز ۲

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 160 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 160 متر مربع

خرید خانه در اندیشه با وام

فاز ۱ اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 106 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 106 متر مربع

شهر جدید اندیشه فاز 1

اندیشه فاز یک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 120 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 120 متر مربع

قیمت ملک در فاز 3 اندیشه

اندیشه فاز ۳

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 105 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 105 متر مربع

خرید خانه در فاز سه اندیشه

اندیشه فاز ۳

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 105 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 105 متر مربع

بزرگترین املاک اندیشه

اندیشه فاز یک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 60 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 60 متر مربع

قیمت آپارتمان در شهرک صدف

شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 230 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 230 متر مربع

خرید خانه اندیشه فاز دو

اندیشه فاز دو

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 81 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 81 متر مربع

املاک فاز 2 اندیشه

اندیشه فاز ۲

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 143 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 143 متر مربع
۱ ۲ ۳ ۷