ملک برای داغ

فیلتر
مرتب سازی بر اساس

خرید ملک در شهرک صدف

شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 192 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 192 متر مربع

املاک فاز 2 اندیشه

اندیشه فاز ۲

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 143 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 143 متر مربع

خرید آپارتمان در فاز ۳ اندیشه

فاز سه اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 118 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 118 متر مربع

املاک فاز یک اندیشه

فاز یک اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 130 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 130 متر مربع

املاک اندیشه فاز 3

فاز سه اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 420 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 420 متر مربع

خرید ویلایی در اندیشه فاز سه

اندیشه فاز ۳

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 460 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 460 متر مربع

خرید آپارتمان فاز پنج اندیشه

اندیشه فاز ۵

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 93 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 93 متر مربع

پنت هاوس دوبلکس در شهرک صدف

شهرک صدف اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 230 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 230 متر مربع

خانه ویلایی دوبلکس اندیشه فاز 4

فاز ۴ اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 500 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 500 متر مربع

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 525 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 525 متر مربع

خرید آپارتمان اندیشه فاز 4

اندیشه فاز چهار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 420 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 420 متر مربع

خرید آپارتمان فاز1 اندیشه

اندیشه فاز یک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 100 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 100 متر مربع
۱ ۲