ملک برای خانه ویلایی

فیلتر
مرتب سازی بر اساس

قیمت خانه ویلایی در فاز پنج اندیشه

اندیشه فاز ۵

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 140 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 140 متر مربع

خرید ویلایی در فاز ۴ اندیشه

فاز ۴ شهر اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 430 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 430 متر مربع

ویلایی فاز ۳ اندیشه

اندیشه فاز ۳

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 400 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 400 متر مربع

خانه های لوکس فاز 3 اندیشه

فاز 3 شهرک اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 440 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 440 متر مربع

ویلایی زیر قیمت اندیشه

فاز4 اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 250 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 250 متر مربع

خانه ویلایی در اندیشه

اندیشه فاز ۳

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 400 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 400 متر مربع

قیمت ویلایی در شهرک اندیشه

فاز سه شهر اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 400 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 400 متر مربع

خانه ویلایی در فاز ۳ اندیشه

فاز سه اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 2 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 2 متر مربع

قیمت ویلایی در فاز ۵

فاز ۵ اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 280 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 280 متر مربع

ویلا در اندیشه فاز ۵

اندیشه فاز ۵

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 300 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 300 متر مربع

قیمت خانه های ویلایی فاز 3 اندیشه

فاز سه شهر اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 270 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 270 متر مربع

خانه ویلایی دوبلکس اندیشه فاز 4

فاز ۴ اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 500 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 500 متر مربع
۱ ۲