ملک برای شهریار

فیلتر
مرتب سازی بر اساس

باغچه در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 379 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 379 متر مربع

قیمت باغ ویلا در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 500 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 500 متر مربع

۲۵۰۰ متر باغ در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 2500 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 2500 متر مربع

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 525 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 525 متر مربع

خرید باغ و باغچه در شهریار

شهر شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 740 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 740 متر مربع