ملک برای شهریار

فیلتر
مرتب سازی بر اساس

شهرک ویلایی در متراژ ۳۰۰ و ۵۰۰ متری

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
300 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
300 متر مربع

باغچه در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 379 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 379 متر مربع

قیمت باغ ویلا در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 500 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 500 متر مربع

۲۵۰۰ متر باغ در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 2500 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 2500 متر مربع

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 525 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 525 متر مربع

خرید باغ و باغچه در شهریار

شهر شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 740 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 740 متر مربع