ملک برای آپارتمان

فیلتر
مرتب سازی بر اساس

خرید آپارتمان در اندیشه فاز ۴

اندیشه فاز ۴

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 108 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 108 متر مربع

خرید آپارتمان در اندیشه

اندیشه فاز ۱

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 170 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 170 متر مربع

خرید آپارتمان فاز 2 اندیشه

فاز ۲ اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 170 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 170 متر مربع

خرید آپارتمان در فاز یک اندیشه

اندیشه فاز 1

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 145 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 145 متر مربع

خرید آپارتمان در شهرک صدف

اندیشه شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 160 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 160 متر مربع
۱ ۵ ۶ ۷