ملک برای آپارتمان

فیلتر
مرتب سازی بر اساس

خرید آپارتمان در شهرک صدف اندیشه

شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 120 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 120 متر مربع

فروش آپارتمان در فاز 4 اندیشه

اندیشه فاز چهار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 90 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 90 متر مربع

آپارتمان در اندیشه

فاز یک شهر اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 68 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 68 متر مربع

خرید ملک در شهرک صدف اندیشه

شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 127 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 127 متر مربع

املاک اندیشه فاز 5

اندیشه فاز پنج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 90 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 90 متر مربع

۵۸ متر فاز یک اندیشه

اندیشه فاز یک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام 58 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام 58 متر مربع

قیمت آپارتمان در شهرک صدف اندیشه

اندیشه شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 64 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 64 متر مربع

شهرک صدف شهریار

شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 130 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 130 متر مربع

شماره املاک اندیشه فاز 1

اندیشه فاز یک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 80 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 80 متر مربع

شهر جدید اندیشه فاز 5

اندیشه فاز پنج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 86 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 86 متر مربع

آپارتمان در اندیشه فاز 1

اندیشه فاز یک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام 53 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام 53 متر مربع

فروش آپارتمان شهرک صدف

شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 128 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 128 متر مربع
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۷