ملک برای فروش

فیلتر
مرتب سازی بر اساس

۹۳ متر نوساز فاز ۴ اندیشه

فاز ۴ اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 93 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 93 متر مربع

باغ ویلا در خوشنام

خوشنام

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 1000 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 1000 متر مربع

خانه ویلایی در اندیشه

اندیشه فاز ۳

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 400 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 400 متر مربع

قیمت ویلایی در شهرک اندیشه

فاز سه شهر اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 400 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 400 متر مربع

خانه ویلایی در فاز ۳ اندیشه

فاز سه اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 2 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 2 متر مربع

قیمت خانه در شهر اندیشه

فاز یک شهر اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 120 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 120 متر مربع

قیمت ویلایی در فاز ۵

فاز ۵ اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 280 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 280 متر مربع

ویلا در اندیشه فاز ۵

اندیشه فاز ۵

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 300 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 300 متر مربع

خانه در اندیشه

اندیشه فاز ۱

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 56 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 56 متر مربع

خرید باغ ویلا در ملارد

شهر ملارد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 2400 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 2400 متر مربع

قیمت خانه های ویلایی فاز 3 اندیشه

فاز سه شهر اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 270 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 270 متر مربع

خرید خانه در شهرک صدف با وام

اندیشه شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 144 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 144 متر مربع
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۹