ملک برای فروش

فیلتر
مرتب سازی بر اساس

آپارتمان شهرک صدف اندیشه

شهرک صدف اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 190 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 190 متر مربع

قیمت باغ ویلا در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 500 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 500 متر مربع

۲۰۷ متر شهرک صدف

شهرک صدف اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 207 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 207 متر مربع

قیمت خانه در شهرک صدف اندیشه

اندیشه شهرک صدف

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 125 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 125 متر مربع

قیمت ملک در شهرک صدف اندیشه

شهرک صدف اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 180 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 180 متر مربع

خرید ویلایی در فاز ۴ اندیشه

فاز ۴ شهر اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 430 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 430 متر مربع

خرید و فروش آپارتمان

فاز دو اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 2 حمام 178 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 2 حمام 178 متر مربع

ویلایی فاز ۳ اندیشه

اندیشه فاز ۳

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 400 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 400 متر مربع

خانه های لوکس فاز 3 اندیشه

فاز 3 شهرک اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 440 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 440 متر مربع

ویلایی زیر قیمت اندیشه

فاز4 اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 250 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 250 متر مربع

۲۵۰۰ متر باغ در شهریار

شهریار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 2500 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 2500 متر مربع

آپارتمان فاز 4 اندیشه

اندیشه فاز ۴

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 93 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 93 متر مربع
۱ ۲ ۳ ۴ ۹